Spring til indhold

Persolit giver indsatte nye muligheder

En lang række initiativer hjælper indsatte i danske fængsler med at blive rustet til et liv uden kriminalitet, når de løslades. Ét af initiativerne er muligheden for at deltage i AMU-kurser, som kvalificerer afsonerne til at kunne starte i job inden for bl.a. bygge- og anlæg.

Det kan lade sig gøre, fordi Kriminalforsorgen, High:five, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner indgår i et offentlig-privat samarbejde (OPS). Her er Persolit en af de virksomheder, der har gjort en stor indsats og en kæmpe forskel på dette område.

Vores medarbejdere har undervist i teknisk isolering og stilladsbyggeri inde i fængslet, og har således været med til at opkvalificere de indsatte, som kunne have interessen. Derved har de indsatte fået en unik chance for at blive godt rustede til arbejdsmarkedet, når de kommer ud på den anden side. 

En tidligere indsat, Mike Knudsen, har til TV Syd fortalt om sit forløb med Persolit og High:five, og om hvordan uddannelsesforløbet har ændret hans liv radikalt.

Se Mike fortælle sin personlige historie her:

https://www.tvsyd.dk/nyheder/13-01-2022/1930/1930-13-01-2022?clip=1d790cf9-7ad6-4979-aafd-940e76be2cef

Persolit giver indsatte nye muligheder