Spring til indhold

Ladetårne

Vi kan alt - og siger aldrig nej!

Når stilladset skal kunne håndtere tunge materialer, har du brug for et ladetårn eller måske endda et sværlaststillads. Ladetårnet hjælper med at distribuere materialerne på stilladset, mens sværlaststilladset bruges til de opgaver, hvor de almindelige 6 lastklasser ikke er nok.

Fordeling af materialer via tårn

Materialetårne eller ladetårne bygges på ydersiden af stilladset og bruges som lagerplads til materialer under byggeriet. Et materialetårn er typisk placeret ud mod vejen og med let adgang for køretøjer, så materialer kan læsses af direkte på tårnet. På den måde undgår håndværkerne at skulle flytte på materialerne.

Ladetårnet er ligeledes indrettet med platforme på de etager, hvor materialerne skal bruges. Herfra kan materialerne via ladetårnet transporteres ud til hele byggeriet. Typisk kombineres et ladetårn med et trappetårn eller et hejs for at gøre adgangen til stillads og materialer så nem som mulig

Kontakt

Hovednummer: 63 10 52 70

Steevan Petersen
ssp@persolit.dk
tlf: 20 42 78 91

Danni Siem
ds@persolit.dk
tlf: 51 64 84 78

Jesper Tornvig-Korup
jtk@persolit.dk
tlf: 40 15 01 06

John Duus
jd@persolit.dk
tlf: 24 90 13 12 

industristillads Persolit Stilladsfirma A/S

Sværlaststillads

Hvis der skal fordeles store mængder materialer – eller tunge materialer – på større dele af stilladset, kan det være nødvendigt at bruge et sværlaststillads. Her er det ikke nok, at kun ladetårnet er i en højere lastklasse.

Et sværlaststillads er et helt stillads, som er bygget til en større belastning end de typiske 6 lastklasser. Sværlaststilladset bygges ud fra beregninger af behovet for det enkelte byggeri, så stilladset lever op til de gældende krav. Det betyder, at materialer kan opbevares og transporteres sikkert rundt på hele stilladset. Vi har tidligere bygget sværlaststilladser med en lasteevne på helt op til 10.000 kg/m2. Læs mere

Nem distribution af materialer på stilladset

Ved at kombinere et trappetårn og et ladetårn kan man lave en distributionsvej på stilladset, så materialer nemt kan transporteres rundt via stilladset i stedet for via bygningen. Det forkorter transportvejene og mindsker trafik inde i bygningen. Derfor er materialetransport på stilladset en oplagt løsning, når bygningen skal holdes i drift under byggeriet, eller når det indendørs byggeri er færdigt før det udendørs.

Ladetårnet er typisk en højere lastklasse end det øvrige stillads, fordi tårnet skal bære en stor mængde tunge materialer. Det vil være markeret på stilladset, hvor lastklassen varierer, så stilladset kan anvendes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

industristillads Persolit stilladsfirma A/S

Brug for vejledning?

Vi kan kort sagt løse mange forskellige problemer på byggepladsen, og vi giver gerne en hånd med, hvor vi kan. Hvis du har en særlig udfordring, så ring til os – vi finder en løsning.