Spring til indhold

Industristillads

Vi kan alt - og siger aldrig nej!

Vi leverer alle former for stillads til industrien. Stilladset bygges efter den enkelte virksomheds behov og muligheder, så stilladset ikke forstyrrer den daglige drift mere end højst nødvendigt. Vi leverer bl.a. hængestilladser, sværlaststilladser, miljøstilladser, tryk- og miljøtelte og udstyr til riggerarbejde.

Stillads til industrien

Industristillads bruges til reparationer og vedligehold på forsynings- og produktionsvirksomheder. Hvis dit behov er usædvanligt – eller hvis du ikke helt kender dit behov endnu – hjælper vi med at finde den rigtige løsning.

Vores industristilladser bruges typisk på kraftværker, affaldsforbrændinger og i produktionsvirksomheder, for eksempel i fødevareindustrien eller medicinalindustrien, og vi opsætter både indendørs og udendørs løsninger.

Kontakt

Hovednummer: 63 10 52 70

Steevan Petersen
ssp@persolit.dk
tlf: 20 42 78 91

Danni Siem
ds@persolit.dk
tlf: 51 64 84 78

Jesper Tornvig-Korup
jtk@persolit.dk
tlf: 40 15 01 06

John Duus
jd@persolit.dk
tlf: 24 90 13 12 

Stilladser til vedligehold og revision

Dit stilladsbehov afhænger af din virksomhed og det arbejde, stilladset skal bruges til. Til vedligehold og revision af kedler og tanke bruges kedelstillads eller tankstillads. De er ofte runde og kan bygges både ud- og indvendigt, så de giver adgang til alle områder af kedlen eller tanken.

Til arbejde, der foregår meget højt oppe, eller hvor stilladset ikke kan bygges på jorden, bruger vi hængestillads. I industrien bruges hængestilladser ofte i produktioner, hvor et almindeligt stillads vil forstyrre den daglige drift, eller hvor arbejdet er så højt oppe, at et almindeligt stillads vil være unødvendigt stort og omkostningstungt.

Hvis du ikke er sikker på, hvor der er brug for vedligehold, kan vi lave en droneinspektion, hvor vi beser svært tilgængelige steder og vurderer slitagen. Derefter behøver du kun bestille materialer og stillads til de områder, der kræver vedligehold.

Telte og miljøstilladser

Vi har arbejdstelte til materialeopbevaring, så byggematerialerne holdes tørre og varme på terræn, mens arbejdet udføres. Arbejdsteltet beskytter mod vind og vejr, så materialerne kan opbevares i længere tid og ikke skal tørre, før de kan bruges.

Tryktelte bruges til at kontrollere miljøet i arbejdsområdet ved hjælp af enten overtryk eller undertryk. Ved svejsearbejde kan et tryktelt med overtryk holde gasser væk fra arbejdsområdet på stilladset. Et telt med undertryk kan derimod holde fx støv inde i teltet, så resten af virksomheden holdes ren.

Miljøstilladser er indrettet med flere teltsektioner og opstilles i forbindelse med asbestsanering og fjernelse af PCB i bygninger. Miljøstilladser sørger for at minimere støvgener for håndværkerne i arbejdsområdet og for at undgå spredning af støv til omgivelserne. Efter brug bortskaffes miljøteltene til deponi.

Telt til opbevaring af materialer Persolit stilladsfirma A/S
Vask af stillads, sterile stilladser Persolit stilladsfirma A/S

Hygiejnekrav til industristilladser

Har dit produktionsområde særlige hygiejnekrav, rengør vi stilladset inden opsætning. Vi kan levere stillads til helt sterile industriområder såsom sygehuse og fødevareproduktioner, og vores montører er uddannede til at begå sig i sterile miljøer.

Brug for vejledning?

Hvis du har en særlig opgave i industrien, så tøv ikke med at ringe til os. Vi er endnu ikke stødt på en opgave, vi ikke kunne løse.