Spring til indhold

Facadestillads

Vi kan alt - og siger aldrig nej!

Ved arbejde på bygningens facade og tag bruger vi som udgangspunkt facadestilladser og tagstilladser. Vi kan afdække byggeriet afhængigt af vind, vejr og byggeriets tilstand, og vi kan etablere forskellige typer af tagsikring iht. gældende sikkerhedsforanstaltninger og regler. 

Facadestilladser til alle behov

Facadestillads bruges bl.a. til renovering af facader og tag eller udskiftning af vinduer. Vores systemstillads kan tilpasses alle behov, og vi kan lave en totalløsning til dit projekt. En god stilladsløsning er lavet med udgangspunkt i byggepladsens arbejdsgange og behov, så transporten fra grundplan til arbejdssted bliver så kort som mulig.

Derfor skal adgangsveje og trappetårne placeres strategisk i stilladset, så de gør byggeriet så effektivt som muligt. Det gælder også arbejdsplatforme, som fungerer som lagerplads for materialer. I samarbejde med dig tegner vi den bedste løsning, så stilladset bliver et effektivt arbejdsredskab og en sikker adgangsvej. Et godt stillads gør det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at arbejde i højden, men det letter også arbejdet for dig.

Kontakt

Hovednummer: 63 10 52 70

Steevan Petersen
ssp@persolit.dk
tlf: 20 42 78 91

Danni Siem
ds@persolit.dk
tlf: 51 64 84 78

Jesper Tornvig-Korup
jtk@persolit.dk
tlf: 40 15 01 06

John Duus
jd@persolit.dk
tlf: 24 90 13 12 

ladetårn Persolit stilladsfirma A/S

Mindre opgaver

Til mindre opgaver, der ikke kræver et helt facadestillads, kan et rullestillads være løsningen. Et rullestillads er fleksibelt og brugervenligt, og det giver en god og solid arbejdsplatform. Derfor er rullestilladset godt til mindre opgaver eller som supplement til et systemstillads.

Afdækning og beskyttelse af byggeriet

På facadestilladser beskytter en klimaskærm eller interimslukninger byggeriet mod vind og vejr. Klimaskærmen holder byggeriet tørt og lunt, og den er især vigtig i vinterhalvåret. Hvis et byggeri bliver fugtigt, skal der påregnes tørretid, inden bygningen kan lukkes. Derfor mindsker en klimaskærm byggeriets sårbarhed og sparer dig for dyr ventetid.

Interimslukninger beskytter mindre dele af byggeriet, fx uafsluttede rum eller huller til vinduer og døre. Støv, vand og andre fremmedlegemer bliver holdt ude ved hjælp af interimslukningen, så enkeltdele af byggeriet beskyttes.

Afdækning og beskyttelse af byggeriet
Stillads til tag og skorsten i lyngby

Stillads til tag og skorsten

Tag- og skorstensstilladser bruges til at gøre arbejde på bygningens tag nemmere tilgængeligt, da de gør det nemmere at komme til rundt om skorstenen. Skorstensstilladser kan være dobbelt- eller enkeltsidede alt afhængig af dit behov. F.eks. hvis der foregår meget arbejde omkring en skorsten, kan et dobbeltsidet stillads være den bedste løsning.

Vi laver også tagsikring med taggelænder og mulighed for fastspænding, der sikrer håndværkerne i højden. Taggelænderet eliminerer risikoen for fald fra taget, og det er derfor en vigtig sikkerhedsforanstaltning ved arbejde i højden. Vi kan f.eks. lave tagstilladser med fladtagsgelænder, som gør arbejde tæt på tagkanten sikkert. Vi har flere forskellige systemer til tagstilladser og tagsikring, og vi sørger for at lave den løsning, der bedst matcher dit behov.

Læs om adgangsveje til taget via trappetårne her.

Brug for vejledning?

Vi kan kort sagt løse mange forskellige opgaver, og vi giver gerne en hånd med, hvor vi kan. Hvis du har en særlig udfordring, så ring til os – vi finder en løsning.