Spring til indhold

Marine

Vi leverer og monterer isolering og beklædning i marineindustrien, herunder brandisolering, lydisolering og isolering af skotter for varme og kulde. Vi rådgiver og styrer projektet fra start til slut og kan også hjælpe med aptering, indretning og design. Vi er vant til korte deadlines og specielle opgaver, og vi er ikke bange for en udfordring.

Lydisolering på skibe

Skibe er ofte konstrueret på en måde, der gør det nemt for støj at forplante sig gennem konstruktionen. Derfor udfører vi lydisolering mod støj for at sikre et godt arbejdsmiljø og sikre komfort i skibets kahytter. Vi har erfaring med mange forskellige løsninger og muligheder for lydisolering på skibe, og vi kan rådgive om materialer, bafler og andre lydabsorbenter for den bedste isolering til jeres behov.

Kontakt

Jan Aagaard
jaa@persolit.dk
Tlf: 63 10 52 41
Mobil: 51 57 28 81

Anders Vestergaard
av@persolit.dk
Tlf: 96 32 10 35
Mobil: 20 80 64 17

Teknisk isolering på marine, isoleringspude Persolit Entreprenørfirma

Isoleringspuder og beklædning med kort varsel

Tid er afgørende i den maritime branche, og derfor producerer vi selv isoleringspuder og tyndplade til beklædning på vores værksted i Munkebo. Her kan vi løse alle typer opgaver og sætte produktionen i gang med kort varsel. Læs mere her

Vi kan rådgive om isoleringstykkelser og -løsninger, og vi tilbyder opmåling og vejledning i brug af vores digitale pudebestillingssystem. På vores laserskærer kan vi hurtigt konvertere tegninger til skærefiler, så vi kan sætte produktionen i gang kort efter bestilling. Herefter leverer og monterer vi isoleringen og beklædningen, og styrer projektet sikkert i mål.

Brandisolering på skibe

Vi udfører alle former for brandisolering i skibsindustrien, herunder brandlukninger ved gennemføringer af rør, kabler og kanaler. Vi laver også brandisolering af trappeopgange og adgangsveje for at skabe sikre flugtveje. Vi har en lang historie inden for den maritime branche qua vores erfaring med skibsisolering siden 1938, så vi kender alle krav og regler til brandisolering.

I overensstemmelse med SOLAS producerer og monterer vi spray shields, der forhindrer, at olie fra en eventuel lækage kommer i kontakt med varme overflader. Ved samlinger, hvor olietrykket er mere end 1,8 bar, er der krav om spray shields eller anden afskærmning. Da det ofte er nødvendigt at kunne få adgang til området under afskærmningen, er vores spray shields genanvendelige og kan genmonteres efter vores vejledning.

Isolering af rør

Vi udfører alle former for isolering af rør ombord på skibe, herunder damprør, fuelolierør, kølerør, udstødningsrør og rør med el-tracing.

Vi isolerer rør for at mindske varmetab, undgå kondens eller for at stabilisere temperaturen i røret. Ved meget høje eller lave temperaturer isolerer vi for at undgå personfare ved kontakt med røret, så besætningen kan færdes sikkert på skibet. Isolering af skibets rør er derfor både med til at optimere skibets energiforbrug, mindske behovet for vedligehold, fx ved kondensdannelse, og undgå personskade.

Isolering og beklædning af scrubbere

Vi isolerer og beklæder også scrubbere, som renser røgen fra udstødningen og dermed mindsker miljøpåvirkningen fra skibsfart. Siden 1. januar 2020 har der været skærpede krav til udledningen af svovl, og scrubbere er derfor blevet standardudstyr på mange skibe.

Med en scrubber kan man bruge almindeligt brændstof og samtidig mindske udledningen af svovl. Alternativet er at bruge olie med lavere svovlindhold, men indtil videre er prisen på den mere miljøvenlige olie både høj og uforudsigelig. Derfor tyder meget på, at scrubbere vil blive mere udbredt i de kommende år.

Vi kan arbejde med alle skibstyper

Vores erfaring og knowhow gør os til en oplagt partner inden for brand-, lyd- og komfortisolering samt aptering af alle skibstyper, fx handelsskibe, krydstogtsskibe, færger, yachter, LNG- og LPG-skibe.

Vores mangeårige samarbejde med rederier og værfter betyder, at vi har prøvet de fleste typer opgaver. Vi gør gerne en ekstra indsats for at løse opgaven bedst muligt, og vi siger aldrig nej til en udfordring. Ring til os, så finder vi en løsning.