Spring til indhold

Offshore

Vi udfører dimensionering, bygning, aptering og vedligehold af offshore beboelses- og produktionsplatforme i Danmark og udlandet med fokus på teknisk isolering. Vi udfører også arbejde på mobile anlæg såsom borerigge, semi-subs, boreskibe m.m., og vi arbejder både on- og offshore.

Brandisolering

Brandisolering er en nødvendighed på boreplatforme og andre offshoreanlæg, og derfor tilbyder vi alle typer brandisolering til beboelse, rør, kanaler, motorrum, operatørkabiner og wellheadområder. Vi udfører også brandlukninger ved gennemføringer af rør, ventilationskanaler og kabler.

Der findes mange forskellige godkendte materialer til udførelse af brandisolering, hvoraf de fleste kræver, at montagen udføres af montører med uddannelse inden for de enkelte materialetyper.

Persolit har derfor montører, der er uddannet til at montere de mest anvendte typer.

Kontakt

Jan Bælum
jb@persolit.dk
Tlf.: 96 32 10 32
Mobil: 20 80 64 11

Lars Estrup
le@persolit.dk
Tlf.: 70 20 06 13
Mobil: 20 80 64 49

Isolering af rør

Isolering af rør

Vi udfører termisk isolering af rør for at undgå varmetab, frost og personskade. Vi anvender almindeligt kendte materialer og metoder samt et af Persolit udviklet isoleringsprodukt, Persotherm HT.

Persotherm HT er særligt nyttigt inden for maritime og offshore områder, fordi det kan monteres af forholdsvis uøvet personale uden anvendelse af specialværktøj. Persotherm HT udmærker sig ligeledes ved, at det i forbindelse med reparationer, ændring af systemer, inspektion o.l., kan demonteres og efterfølgende genmonteres uden anvendelse af værktøj.

Persotherm HT anvendes ligeledes til isolering af kanaler, tanke/beholdere, teknisk udstyr m.m.

Isolering af kanaler

Kanalisolering omfatter isolering og beklædning af alle typer kanaler som røggaskanaler, ventilationskanaler o.l. med materialer såsom mineraluld, Persotherm HT og specialsyede isoleringspuder.

Røggaskanaler isoleres typisk af sikkerhedsmæssige årsager, dvs. for at forhindre personskader, samt for at forhindre antændelse af materialer tæt på røggaskanalerne.

Ventilationskanalerne isoleres typisk af termiske hensyn og for brandsikring.

Isolering af kanaler
Isoleringspuder

Isoleringspuder

På vores skrædderværksted syer vi alle typer isoleringspuder, flex-forbindelser, spray shields, lydgardiner og forhæng. De fleste isoleringspuder skræddersyes efter opmåling foretaget af vores egne teknikere og montører, men vi laver også standardpuder.

Isoleringspuder bruges i stadig stigende grad til isolering af rør, kanaler, pumper, ventiler m.m., da de er lette at på- og afmontere i forbindelse med vedligehold og reparationer. Pudernes fyld og beklædning afhænger af emnets temperatur og omgivelser, og vi kan tilpasse materialerne til mange forskellige forhold.

Lydisolering

Vi har i takt med skærpede krav til støjdæmpning, udviklet effektiv støjdæmpning til opholdsrum, operatørkabiner, drillerkabiner, og støjkabinetter til indkapsling af motorgeneratorer, kompressorer, pumper, kanaler og lignende.

Herudover monterer vi lydregulering af eksisterende og nye beboelsesmoduler med lydabsorptionspaneler og lydstoppende paneler.

Brug for vejledning?

Vi kan kort sagt løse mange forskellige opgaver, og vi giver gerne en hånd med, hvor vi kan. Hvis du har en særlig udfordring, så ring til os – vi finder en løsning.