HVAC

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) er et samlet udtryk for ventilationssystemer og VVS-installationer, der vedrører klimastyring i bygninger. Vi udfører teknisk isolering og beklædning af alle former for rør og kanaler, derudover udfører vi også brandlukninger, rørmærkning og lydisolering af installationerne.

Lydisolering af afløbsrør og kanaler

Spildevands- og tagvandsrør inden for klimaskærmen kan lydisoleres for at mindske eventuelle lydgener fra fx rislende vand fra toiletter, vandhaner og brusekabiner. Derfor er god lydisolering med til at skabe et godt beboelses- og arbejdsmiljø. Ventilationskanaler kan ligeledes lydisoleres mod uønsket støj.

Når vi udfører brandlukninger, virker disse samtidig som lydisolering for at undgå nøglehulseffekt i konstruktionen. 

Brandisolering og brandlukninger

Vi udfører passiv brandsikring af rør og ventilationskanaler, stålkonstruktioner og gennemføringer af rør, ventilationskanaler og kabler (også kaldet brandlukninger eller brandtætninger).

Stålkonstruktioner kan kollapse ved meget høje temperaturer, og derfor isoleres de med stenuld for at sikre, at der er tid til redning ved en eventuel brand.

Både brandlukninger og brandisolering af ventilationskanaler forhindrer, at ild og røg spredes i bygningen. Ved brandlukninger anvender vi godkendte brandlukningssystemer og ved krav om mærkning/dokumentation, fx fotos, udføres dette. Brandlukninger fungerer desuden som lyd-, røg- og gaslukninger.

Læs om de nye krav til kontrol af brandlukninger:
Brochure brandlukninger
 

Beklædning og mærkning af installationer

Når isoleringen er monteret, kan vi beklæde ventilationskanaler med pap og lærred, maling eller tyndplade, fx aluminium, rustfrit stål, galvaniseret eller farvet plade. Desuden kan rørinstallationer beklædes med PVC (Isogeno). Hvis det er nødvendigt at kunne tilse rørinstallationerne, monterer vi aftagelige kapper eller isoleringspuder fra eget værksted.

Vi udfører rørmærkning i henhold til DS134 eller kundespecifikke krav for at nedbringe risikoen for fejl og ulykker. Rør, kanaler og komponenter mærkes med farver, flowretning samt eventuelt tekst og faresymboler, så arbejde omkring rør kan udføres med de rette foranstaltninger.

Isolering af ventilations- og VVS-installationer

Korrekt isolering mindsker varmetab og samlede driftsomkostninger. Derfor er det vigtigt at varmeisolere kanaler og rørinstallationer i bygninger, så varmen fordeles effektivt og ikke går til spilde.

Køleisolering udføres fx på airconditionanlæg, hvor det mindsker energitab og derfor gør en stor forskel for anlæggets energiforbrug. Derudover mindsker køleisolering temperaturforskellen mellem røret og omgivelserne, så der ikke opstår kondens på eller i røret. Kondens på indersiden eller ydersiden af rør og kanaler kan skabe uønsket fugt og dermed korrosion. Derfor er korrekt isolering og korrosionsbeskyttelse vigtig for optimal drift af anlægget. Til kondensisolering bruger vi typisk cellegummi (fx Armaflex), HygroWick eller mineraluld med dampspærre.

Vi hjælper dig

Persolit udfører isolering af HVAC-installationer i hele Danmark og i udlandet. Vores erfarne beregnere har alle et indgående kendskab til regler og normer inden for HVAC, og vi er altid opdateret omkring DS452, DS428, Brandteknisk vejledning nr. 31, EN1366-1, EN1366-3, BIPS-beskrivelser mm.

Hvis du har spørgsmål til HVAC-isolering eller behov for rådgivning og vejledning, står vi klar til at hjælpe.