Spring til indhold

Murerstillads

Vi kan alt - og siger aldrig nej!

Murerarbejde kræver et stillads, der kan ændres i takt med, at bygningen mures op. Derfor skal stilladset være fleksibelt, men det skal også kunne bære store mængder sten og mørtel. Nogle mureropgaver kræver et sværlaststillads, men ofte kan du nøjes med ladetårne, som også kan klare høj belastning.

Stillads til murerarbejde

Murerstilladser bruges til opmuring af bygninger og vægge. Stilladset hæves i takt med, at murerarbejdet bevæger sig opad, så murerens arbejdsstilling hele tiden er sikker og skånsom. Et murerstillads kan også bygges i fuld højde med stilladsdæk øverst og nederst, så der kan lægges tag på, mens mureren arbejder ved jorden. Det nederste stilladsdæk hæves ligeledes, efterhånden som murerarbejdet skrider frem.

Da sten og mørtel skal opbevares og transporteres rundt på stilladset, vil et murerstillads typisk være i en høj lastklasse og minimum lastklasse 4. Vi beregner den nødvendige lastklasse ud fra dit behov, før vi bygger stilladset.

Kontakt

Hovednummer: 63 10 52 70

Steevan Petersen
ssp@persolit.dk
tlf: 20 42 78 91

Danni Siem
ds@persolit.dk
tlf: 51 64 84 78

Jesper Tornvig-Korup
jtk@persolit.dk
tlf: 40 15 01 06

John Duus
jd@persolit.dk
tlf: 24 90 13 12 

Indækning af murerstilladser

Inddækning af murerstilladser

For at beskytte det igangværende byggeri mod vejret, kan murerstilladset inddækkes med net eller armeret plast. Totalinddækning af hele byggeriet er også en mulighed.

Om der skal laves en totalinddækning eller en mindre inddækning, afhænger af byggeriets behov og vejret. Det samme gør materialevalget til inddækningen – net og armeret plast har nemlig hver sine fordele og ulemper. Plast beskytter stilladset mest, men stiller også større krav til stilladsets styrke, fordi plastikken gør det mere vindfølsomt. Læs mere om de forskellige typer inddækning og totalinddækning her. 

Murerstillads til høj vægt

I nogle tilfælde er det nødvendigt at bruge et sværlaststillads til murerarbejde, hvis stilladset skal bære mange tunge materialer. Et sværlaststillads ligger over de normale 6 lastklasser og kan bygges til alle behov.
Du kan læse mere om sværlaststilladser her. 

I mange tilfælde kan man dog nøjes med at bruge ladetårne i en højere lastklasse end resten af stilladset. Ladetårnet skal kunne bære mange sten og meget mørtel, men materialerne behøver ikke fordeles ud på stilladset, før de skal bruges. Derfor bærer ladetårnet den største vægt, mens resten af stilladset kun bærer de materialer, der snart skal bruges. På den måde holdes stilladset fri for unødvendige materialer, og det kan bygges i en lavere lastklasse. Læs mere om ladetårne her

Brug for vejledning?

Ring til os, så finder vi en løsning.