Spring til indhold

Industri

Persolit udfører teknisk isolering på industri- og procesanlæg for bl.a. at mindske energitabet og undgå personfare ved høje temperaturer. Til teknisk isolering bruger vi typisk mineraluld, keramisk isolering, cellegummi, polyurethanskum (PUR) eller Aerogel, som vi kan beklæde med tyndplade fra eget værksted. Vi har mange års erfaring og stor knowhow inden for teknisk isolering af alle typer af industrianlæg.

Materialer til teknisk isolering

Mineraluld er det mest udbredte isoleringsmateriale til isolering mod varme og kulde, og vi bruger produkter fra Rockwool, Isover, Paroc og Knauff. Mineraluld er en fællesbetegnelse for stenuld, Ultimate og glasuld, og det kan bruges til de fleste almindelige isoleringsopgaver. Derudover anvender vi også keramisk isolering (f.eks. Superwool og Microtherm), cellegummi (Armaflex og Kaiflex), Aerogel, polyurethan eller Foamglass.

Materialerne er velegnede til forskellige formål, temperaturer og emner, og derfor vælger vi det rette isoleringsmateriale fra opgave til opgave. Vi har mange års erfaring med teknisk isolering, og vores knowhow gør os i stand til at tænke ud af boksen for at finde den bedste løsning.

Isolering og vedligehold af tanke, kedler og skorstene

Vi isolerer emner som tanke, kedler og skorstene for at reducere overfladetemperaturer, mindske varmetab og sikre energieffektiviteten. God isolering af procesanlæg er vigtigt for at holde driftsomkostningerne nede, og tanke, kedler samt skorstene står ofte for en stor del af energiforbruget.

Ved revisioner udfører vi også indvendig kedelrens med sandblæsning for at fjerne slagger fra kedlens overflader. Vi har egne stilladser til kedelrensning, så vi kan stå for rensningen fra start til slut. Vi kan også foretage droneinspektioner  for at kortlægge behovet for revision og vedligehold.

Rør og rørsystemer

Et af vores kerneområder er isolering af rør og rørsystemer såsom damprør, kølerør, varmerør, procesrør og udstødningsrør i hele den industrielle sektor. Isolering af rør kan have flere formål, og vi tilpasser isoleringsmateriale, tykkelse og tyndpladeafslutning til det enkelte projekt.

På procesanlæg i bl.a. fødevare-, mejeri-, kemikalie- eller medicinalindustrien isolerer vi typisk rørsystemer for at sikre en stabil temperatur i rørene, så slutproduktet lever op til alle kvalitetskrav. På kraftværker og varmeværker isolerer vi for at sænke overfladetemperaturen og sikre et lavt energiforbrug, så anlægget ikke belaster klimaet unødigt.

Lydisolering

Vi lydisolerer både mod støj og for at sikre god akustik.

Støjisolering sikrer, at lyden afgrænses og ikke generer omgivelserne. Det kan fx være indkapsling med et bulderhus omkring en maskine eller isolering af rør, hvor indholdet skaber støj omkring røret.

Bygninger og større områder lydisolerer vi typisk med mineraluld og skumprodukter med forskellige belægninger og densiteter, så det beskytter mod høj- og lavfrekvent støj efter behov.

Til at skabe god akustik bruger vi lydabsorbenter som akustikplader, akustiklofter, opslagstavler og skillevægge. Lydabsorbenter bryder lydbølgerne og nedbringer efterklangstiden på steder med meget støj fra eksempelvis mennesker og maskiner. Efter rådgivers anvisning udfører vi fx akustisk regulering i produktionshaller, skoler og børnehaver.

Filtre, cykloner og turbiner

Isolering af filtre og cykloner bidrager til at holde en stabil temperatur gennem hele processen og mindske varmetabet på anlægget. Isoleringstypen bestemmes ud fra varmegraderne på det specifikke anlæg, og når isoleringen er monteret, beklæder vi med tyndplade efter kundens ønske.

Til turbineisolering tilbyder vi reparation af tidligere løsninger samt udførsel af ny isolering.

Løsninger ændrer sig over tid, og hos Persolit er vi altid helt opdaterede omkring nye produkter og udførselsmetoder. Typiske udførselsmetoder i dag er f.eks. sprøjteisolering, mineraluld, isoleringspuder, kassetter mv.

Persolit har flere steder i landet egne skrædderværksteder til fremstilling af isoleringspuder. 

Den rette løsning til dit behov

Uanset isoleringstypen tilbyder vi at beklæde isoleringen med tyndplade af aluminium, galvaniseret, aluzink og rustfri stål, samt en lang række af andre metaller, belægninger og farver. Vi bearbejder pladerne på vores eget værksted  og kan derfor udføre specialopgaver efter behov.

Vores projektingeniører og projektledere besidder alle et højt niveau af både praktisk og teoretisk erfaring. Derfor har vi altid en finger på pulsen omkring nye og gamle standarder og arbejdsmetoder.

Vi færdes hjemmevant i DS452 og har derudover et bredt kendskab til andre globale standarder på området. Vi har prøvet de fleste udfordringer og har den tilstrækkelige knowhow til at udføre teknisk isolering på alle typer industri- og procesanlæg.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til en isoleringsopgave.