Spring til indhold

Facade

Isolering og beklædning på Skærbækværket

Skærbækværket ved Kolding Fjord har i perioden 2014 til 2017 været under ombygning, så det i dag kan køre på træflis i stedet for naturgas. Værket producerer fjernvarme baseret på biomasse til omkring 60.000 husstande i Trekantområdet.

Persolit Entreprenørfirma A/S deltog i byggeprocessen fra august 2015 til maj 2020. Som hovedentreprenør på den nye blokbygning samt hjælpebygningerne stod vi for tegning, levering og opførelsen af facade- og tagbeklædningen.

Beklædning, isolering og lukning af byggeriet
Til opgaven leverede og monterede vi ca. 250 tons stålkonstruktioner samt ca. 12.000 m² facade- og tagbeklædning. Vægge og tag blev lavet med trapezplader og sandwichpaneler med mineraluld. Derudover udførte vi tagdækning med tagpap inkl. isolering på tagene. Som led i arbejdet leverede og monterede vi også døre, vinduer og porte.

Vi løfter hele opgaven
Da vi lægger stor vægt på selvproduktion, havde vi til dette projekt produceret Z- og C-rigler samt al inddækning til facade og tag på vores værksted i Munkebo.

Alt stilladsarbejde på opgaven blev udført i et tæt samarbejde med vores søsterselskab Persolit Stilladsfirma A/S.

Facadebeklædning på Roskilde Badet

facade industri teknisk isolering Persolit Roskilde badet

Roskilde Badet har netop undergået en større udvidelse. Inden udvidelsen af svømmehallen rummede Roskilde Badet 2.200 m² med et 25 meter bassin samt 2 varmtvandsbassiner. Med udvidelsen bliver Roskilde Badet nu på hele 5.700 m² med to 50 meter bassiner, to varmtvandsbassiner og et wellness/spa-område.

Vores facadeafdeling i Persolit har stået for facadebeklædningen på toppen af et 50 meter bassin og et varmtvandsbassin, inddækning af stern og murkroner rundt om stort set hele bygningen, inddækninger af ovenlysvinduer og facadebeklædningen på et ventilationstårn.

Inden arbejderne på pladsen kunne begynde, var det en udfordring at finde en løsning på en facadebeklædning, som kunne udføres i praksis. Løsningen blev et kassettekoncept i 2,0 mm natureloxeret aluminium med skjult montage. Ydermere skulle inddækning af sternen udføres uden nogen synlig fastgørelse, og med et så lille spor mellem pladerne som mulig. Løsningen på sternbeklædningen blev derfor at lime alle plader op med et godkendt limsystem.

Projektet har modtaget stor ros af vores kunde, arkitekterne og bygherre. Både vores montører på pladsen og vores folk på værkstedet har leveret et flot resultat, som vi er meget stolte af. 

Tombak-facade på Nyborg rådhus

I Nyborg er der i disse år iværksat en større renovering af bygningerne i bymidten. Renovering og fornyelse skal ske, så det matcher de gamle bygninger, men samtidig giver et moderne løft.

Ved Nyborg Rådhus har den eksisterende glasgangsforbindelse mellem Nyborg Rådhus og Nyborg Kommune gennemgået en større renovering. Glasgangsforbindelsen har fået ny facadebeklædning udført i materialet tombak. Glasgangsforbindelsen skulle renoveres både inde og ude, og Persolit stod for beklædning af facaden og loftet.

Vores værksted i Munkebo, som har stor erfaring med fremstilling af elementer i tombak, blev koblet på opgaven. Til denne opgave har vi fremstille tombak kassetter, hatteprofiler samt inddæknings profiler til vinduer og tilstødende bygninger.

Facadebeklædning i tombak har den egenskab, at det ikke irrer og bliver grønt i lighed med almindeligt kobber. Tombak er en legering af zink og kobber, der i sin rå form har udtryk af messing, overfladen vil med tiden patinere smukt af vejr og vind, og fremstå i en varm mørkebrun nuance.

Projektet blev udført i samarbejde med Dreier & Co. og Harrebek Arkitekter A/S.