Spring til indhold

QHSE

Faglig viden er vores vigtigste ressource

Det er velkendt fra Persolits oprindelse, at et sikkert, sundt og motiverende arbejdsmiljø er afgørende for virksomhedens succes.

Vores ydelser er baseret på en stor specialviden, der kræver dygtige og energiske medarbejdere, som kan udføre opgaverne til kundernes fulde tilfredshed. En kombination af knowhow, velkvalificerede og engagerede medarbejdere skaber et loyalt samarbejde med vores kunder og sikrer gode og langvarige relationer.

For at minimere miljøbelastningen foretager vi løbende forbedringer på processer og materialer, der medvirker til at reducere energi- og ressourceforbruget. Vi har gode partnerskaber for udvikling af bæredygtige isoleringsløsninger, og udvælgelse af materialer og metoder sker under hensyntagen til den størst mulige effektivitet og mindst mulige arbejdsmiljø- og miljøbelastning.

Arbejdsmiljø

Persolit Entreprenørfirma, afdeling Munkebo, har siden år 2014 været certificeret inden for arbejdsmiljøledelse. I september 2021 er Persolit Entreprenørfirma blevet re-certificeret af Bureau Veritas inden for arbejdsmiljøledelse i henhold til ISO 45001:2018. De øvrige afdelinger i Persolit efterlever kravene i ledelsessystemet for arbejdsmiljø. Persolit arbejder målrettet med at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Vores arbejdsmiljøledelsessystem har en systematisk og proaktiv tilgang til alle vores aktiviteter. Vi implementerer den bedste praksis og skaber løbende forbedringer ved at gøre alt for at undgå ulykker og arbejdsbetingede lidelser for derigennem at skabe sikre og sunde arbejdspladser. Vi sikrer, at arbejdsmiljømæssige farer identificeres og elimineres i projekter fra design til udførelse af projektet.

Persolit vil være en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække kompetent og kvalificeret arbejdskraft.

Ledelsessystemerne stiller krav til en løbende udvikling af virksomhedens processer og til udvikling af medarbejderne, herunder uddannelse, oplæring, kvalifikationer og kompetencer hos medarbejderne.

Kvalitet

Persolit Entreprenørfirma, afdeling Munkebo, har siden år 2014 været certificeret inden for kvalitetsledelse. I november 2020 er Persolit Entreprenørfirma blevet re-certificeret af Bureau Veritas inden for kvalitetsledelse i henhold til ISO 9001:2015. De øvrige afdelinger i Persolit efterlever kravene i ledelsessystemet for kvalitet.

Persolit vil løbende udvikle og forbedre kvaliteten på vores ydelser samt sikre indfrielse af kundernes forventninger til samarbejdet i hele forløbet fra kontrahering til aflevering af ydelser til den aftalte tid og kvalitet.

Vores kvalitetsledelsessystem har en systematisk og proaktiv tilgang til alle vores aktiviteter. Vi implementerer den bedste praksis og skaber løbende forbedringer for at levere produkter og ydelser af høj kvalitet til vores kunder.

Miljø

Persolit Entreprenørfirma, afdeling Munkebo er medlem af Erhvervshus Fyn (tidligere MiljøForum Fyn), som er et erhvervsnetværk for miljøledelse og bæredygtig forretningsudvikling inden for industri og byggeri. Her udvikler vi løbende vores viden og kompetencer inden for miljø, energi og samfundsansvar.

Miljøledelse er en integreret del af vores ledelsessystem og vi arbejder aktivt og systematisk med vores miljøindsats. Vores miljøledelsessystem bygger på principperne, som også kendes fra ISO 14001:2015.

Med udgangspunkt i vores miljøpolitik opstiller vi løbende nye miljømål og forpligter os til at arbejde med løbende forbedringer af miljøindsatsen.

Persolit arbejder målrettet med at nedbringe vores miljøpåvirkninger og leve op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunder, medarbejdere og virksomheden.

Persolit har fokus på FN’s verdensmål, hvor mål 7: Bæredygtig energi samt mål 9: Industri, innovation og infrastruktur er vigtige målområder.