Spring til indhold

Teknisk isolering

Energioptimering og CO2-besparelser i tæt samarbejde Döhler – Persolit

 

Döhler er en international virksomhed, der fremstiller ingredienser baseret på plantebaserede næringsstoffer og naturprodukter. Döhler i Odense har ved fremstillingsprocessen et stort energiforbrug fra naturgas, hvorfor ledelsen har sat sig for at få lavet en komplet gennemgang af de tekniske anlæg og installationer, både for at reducere energiforbruget, men også for at tage ansvar for klimapåvirkningerne og CO2-udslippet. Döhler har valgt at tage Persolit Entreprenørfirma med i at finde muligheder for energioptimeringer på egne tekniske anlæg og derved reducere energiforbruget betydeligt. Det skal give store reduktioner i CO2-udslippet og væsentlige energibesparelser. I et tæt samarbejde med Döhlers energikonsulent og Persolit er det lykkes at identificere adskillige forbedringsmuligheder på de tekniske anlæg. Efter den tekniske isolering er udført, har Döhler registreret en væsentlig reduktion af energitabet fra anlægget.

 

CO2-besparelsen er på ca. 100 tons pr. år / Payback på 15 måneder

Persolit har udviklet sit eget beregningsprogram, der hjælper kunden frem til både en besparelse i udledt CO2 og i absolutte kroner baseret på de valg, der træffes med tekniske isoleringsløsninger. I den konkrete case er der ved hjælp af egne skræddersyede pudeløsninger og specialfremstillede ventilkasser lavet løsninger, der er lette at demontere og genmontere efter behov f.eks. i forbindelse med udskiftning eller reparation af ventiler og rørforbindelser. Dertil er anvendt traditionelle pladekapper og bøjninger uden på isoleringen, så løsningerne også fremstår visuelt pæne og er holdbare i mange år.

Persolit kommer gerne ud og gennemgår de tekniske installationer og kommer med forslag til, hvor der kan laves energioptimeringer med teknisk isolering i din virksomhed. Persolit leverer fuld dokumentation for den samlede energioptimering fra de isoleringsløsninger, som vi kommer med både omkring CO2-besparelse og økonomi. Pladematerialer er typisk i rustfast stål, evt. syrefast, galvaniseret, aluminium, aluzink eller farvet plade. Der findes mange kvaliteter, som kan tilpasses dine ønsker og dit industrianlæg.

På billederne ses de forskellige løsninger før og efter, at de forskellige ventiler og rørforbindelser er isoleret og afdækket med pladekapper, bøjninger, ventilkasser og puder.

Isolering af ventilationskanaler

Vores kunde ABC Pavilloner A/S, som fremstiller præfabrikerede pavilloner og moduler, kontaktede os med en meget spændende opgave.

Firmaet havde netop leveret moduler til to nye børnehaver i Nuuk på Grønland, og havde nu brug for at få ventilationskanaler og afløbsrør, som løber under bygningerne, isoleret.

Jobbet bestod af isolering og inddækket med trapez- og planplade.

Da man ikke kan grave i undergrunden, er pavillonerne fastgjort på søjler, som så bliver fastgjort til undergrunden og omkredset af en sokkel.

På trods af rejserestriktioner, det noget anderledes arbejdsmiljø og ind imellem udfordrende grønlandske klima, blev opgaven udført med stor tilfredshed fra vores kunde.