Spring til indhold

Brand

Brandlukning

Hos Persolit er vi specialister i brandsikring af brandklassificerede bygningsdele, samt brandgennemføring af tekniske installationer såsom ventilationskanaler, vvs-installationer og kabelgennemføringer.

Vi udfører alle typer opgaver, der sikrer optimal personsikkerhed og drift ved hjælp af korrekt brandsikring. Vores brandlukninger består af ubrændbare materialer, der giver en effektiv brandmodstandsevne, som begrænser brandspredningen, hvis uheldet skulle være ude.

Brandgennemføring af installationer i bygninger

Brandtætninger af ventilation er essentielt for at forebygge eventuel brand, der samtidig forhindrer, at ild og røg spredes, hvis uheldet skulle være ude.

Ved at brandlukke åbninger omkring gennemføringer, kan vi sikre, at ild og røggasser ikke spredes til andre rum eller bygningsdele, og dermed ikke udsætter andre for fare. Disse typer af brandlukninger skal tilpasses de specifikke åbninger. Der findes derfor en række forskellige muligheder, som vi gennemgår, og afklarer løsningsmulighederne ud fra den situation, som I befinder jer i.

Vi er eksperter inden for passiv brandsikring/lukning af ventilationskanaler iht. DS1366-1, og rør samt kabler iht. DS1366-3.

Brandisolering af installationer

Hos Persolit arbejder vi dagligt på at sikre bygninger mod brandspredning. Dette gør vi ved at brandisolere ventilationskanaler iht. DS428, som stiller
krav til korrekt, afprøvet og dokumenteret brandsikring mod udvendig og indvendig brandpåvirkning. Dette er med til at minimere brandspredningen
via ventilationsanlægget, samt forhindrer varme og kolde røggasser
spredes til andre rum eller bygningsdele, hvis uheldet skulle være ude.

Vi anvender ubrændbare brandisoleringsmaterialer, der giver effektiv brandbeskyttelse samt begrænser brandspredningen.

Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Konstruktionsstål bliver i dag anvendt i mange bygninger grundet materialets styrke og særlige egenskaber. Dog har stål en dårlig brandmodstandsevne, og konstruktionsvigt kan opstå allerede 10-15 min. efter, at en brand er påbegyndt.

Derfor er brandisolering af de bærende stålkonstruktioner essentiel for at sikre tid til at redde personer ud i tilfælde af bygningsbrand.

Hos Persolit bruger vi vores ekspertise inden for brandsikring af stålkonstruktioner til at forlænge brandmodstandsevnen helt op til 120 minutter ved hjælp af ubrændbare isoleringsmaterialer.
Vi projekterer isoleringstykkelsen på dit projekt ud fra den kritiske ståltemperatur for at sikre den korrekte brandmodstandsevne iht. gældende krav.

Brandisoleringen kan fastgøres på forskellige måder således, at designkravene til stålkonstruktionen kan tilgodeses.

Brandisoleringen kan også afsluttes med en malet overflade eller beklædes med tyndplade med øget robusthed til følge.

Vi løser alle typer opgaver i højeste kvalitet

Persolits kompetente medarbejdere er eksperter inden for området, og står klar til at hjælpe jer. Vi udfører alle former for brandsikring på tværs af landet. Vi tager altid udgangspunkt i de krav, som er stillet i brandstrategien, så vi i tæt dialog kan skabe det bedste resultat på projektet. 

Da pladsen omkring tekniske installationer ofte er trang, kan det være en udfordring at få nok plads til korrekt udførsel af brandisolering og brandlukning. Kontakt derfor gerne Persolit allerede i projekteringsfasen, så vi i fællesskab kan afklare behovet for brandsikring.

Dette sikrer korrekt udførsel fra starten og dermed en bedre projektøkonomi.

Kontakt os

Hvis I står med et ønske om at få brandlukket ved ventilationssystemer iht. DS1366-1, kabelgennemføringer eller vvs-installationer iht. DS1366-3, eller lineære fuger iht. DS1366-4, så tøv ikke med at kontakte os.

Uanset hvilke udfordringer I har, så kræver lukningen den rette viden og erfaring.  og vi sørger altid for korrekt udførsel iht. gældende normer.