Spring til indhold

Teknisk isolering

Vi udfører teknisk isolering af rør og installationer for bl.a. kraftværker, byggeriet og produktionsvirksomheder
fødevare-, mejeri-, kemikalie- og medicinalindustrien.

Tætte og holdbare isoleringsløsninger

Vi udfører teknisk isolering til mange forskellige typer af virksomheder og inden for mange brancher. Typisk til industrivirksomheder i medicinalindustrien, fremstilling og behandling af fødevarer, energisektoren herunder kraftværker, kraftvarmeværker. Vores arbejde dækker over både facadebeklædning og isolering af installationerne, herunder beholdere, tanke, skorstene, kedler, vandrør, varmerør, ventilationskanaler og andre former for rørisolering. Vi er en teknisk isolatør til erhvervskunder og er en af Danmarks førende leverandører inden for teknisk isolering.

Vi udfører teknisk isolering af industri- og procesanlæg. En teknisk isolering af disse anlæg vil mindske energitabet, reducere klimabelastningen, CO2-udslip og undgå personfare især ved høje temperaturer. Vi isolerer og vedligeholder mange tekniske installationer som tanke, kedler og skorstene for at sikre energieffektiviteten, da de som regel står for meget af energiudladningen. Derudover udfører vi isoleringer af rørsystemer, herunder damprør, kølerør, procesrør og meget mere, hvilket skaber en mere stabil temperatur omkring rørene. Vi dækker mange forskellige markedsområder og anvender udelukkende materialer i højeste kvalitet.

HVAC står for ‘Heating, Ventilation, Aircondition and Control’ og er en betegnelse for teknisk isolering og vedligeholdelse af kanaler og VVS-installationer til klimastyring af bygninger. Den tekniske isolering vil mindske driftsomkostninger og varmetab, der finder sted inden for varmeanlæg, ventilationsanlæg og køleanlæg. Formålet med at isolere HVAC-anlæg er at skabe et bedre indeklima i den udvalgte bygning ved at undgå tab af energi, mindske muligheden for kondens og fugt omkring rørene, beskytte udendørs anlæg mod vejret samt undgå energitab til omgivelserne. Derudover tilbyder vi også rørmærkning og lydisolering af alle tekniske installationer. Vi udfører ligeledes gerne støjafskærmning og reducerer støjniveauet i bygningen eller mod omgivelser

Vi klarer alle opgaver

Vi sikrer de mest optimale løsninger ud fra dine og din virksomheds behov. Vi fremskaffer isoleringsmaterialer og tilbehør fra anerkendte producenter og fremstiller selv alle rør, bøjninger, kapper og pladebearbejdning i øvrigt med en moderne maskinpark i egen fabrik.

Vi har konkurrencedygtige priser og stor erfaring med teknisk isolering inden for både industri og HVAC, så vi med sikkerhed kan hjælpe dig med dit projekt og den isoleringsopgave, som du skulle stå overfor. Uanset om det er brandbeskyttelse, varmeisolering, køleisolering eller noget helt fjerde, så kan du altid kontakte os til en uforpligtende samtale på:

 Tlf.: +45 65 97 44 50 eller på mail: persolit@persolit.dk.