Spring til indhold

Persolits klimaydelse

- Vi reducerer din CO2-udledning

Teknisk isolering af industrianlæg bidrager til at nå Danmarks klimamål i 2030. I dag forsvinder alt for meget energi ud af rør, samlinger og beholdere i danske virksomheder, og det er spild af energi. Derfor tilbyder vi virksomheder en kortlægning af potentialet for energiforbedringer af tekniske installationer og dokumentation af en eventuel CO2-reduktion.

Teknisk isolering - en del af løsningen på fremtidens klimaudfordringer

Teknisk isolering er et effektivt, men overset værktøj i kampen mod klimaforandringer. Derfor spiller teknisk isolering på forsyningsvirksomheder, industrivirksomheder og i byggeriet en vigtig rolle i målsætningen om at opnå en 70 % CO2-reduktion i 2030.

Faktisk kan teknisk isolering alene bidrage med 10 % af EU’s energieffektiviseringsmål for 2030 ifølge en undersøgelse fra European Industrial Insulation Foundation fra 2020.

Teknisk isolering kan bidrage til

CO2-reduktion i 2030
0 %
Af EU's energieffektiviseringsmål for 2030
0 %

Energiforbedring af industrianlæg

Hos Persolit er vi eksperter i teknisk isolering, og vi har mere end 80 års erfaring. Vores kompetencer og knowhow gør os til en af Danmarks førende udbydere af teknisk isolering og energiforbedring. Derfor har vi udviklet et værktøj til at identificere potentialet for energieffektivisering og CO2-reduktioner i danske industrivirksomheder.

Med udgangspunkt i det konkrete anlæg identificerer vi via termografi kuldebroer og områder med stort energitab, og vi beregner den samlede CO2-besparelse ved at opdatere isoleringen.

Hvis vi finder et unødvendigt stort energitab på anlægget, giver vi dig et uforpligtende tilbud på at opdatere isoleringen og dokumentere CO2-besparelsen.

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne for energioptimering på dit anlæg.

Sammen når vi FN's verdensmål

En fælles indsats er nødvendig for at nå FN’s 17 verdensmål og Danmarks mål om at udlede 70 % mindre CO2. I Persolit arbejder vi målrettet med delmål 7.3 og 9.4, og vi vil også hjælpe jer med at nå jeres klimamål.

Derfor har vi bl.a. udviklet vores regnemodel, som certificeres af en uvildig tredjepart. Sammen med termografi hjælper regnemodellen os med at identificere potentialet for energiforbedringer (delmål 7.3) og derefter retrofitte industrianlæg og tekniske installationer (delmål 9.4) for at opnå den mest effektive energiudnyttelse.

Dage til at opnå målet

Vores klimaydelse

Vores klimaydelse

Isolering af produktionsanlæg er forældet

En af årsagerne til den mangelfulde tekniske isolering er, at kravene til teknisk isolering ikke er blevet opdateret siden 1980’erne. Det betyder, at fabrikker, kraftværker og andre industrier i hele landet bruger unødvendigt meget energi på at stabilisere temperaturer i anlæg og beholdere, fordi isoleringen enten er forældet eller mangler helt.

På anlæg med meget høje temperaturer eller anlæg med køleanlæg vil der ofte være mange ton CO2 at spare ved at optimere energiforbruget, og her spiller isolering en vigtig rolle.

Isolering af produktionsanlæg er forældet

Vil du vide mere?

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om vores klimaydelse