Spring til indhold

DIN Forsyning, Esbjerg

Facadebeklædning er sammen med teknisk isolering til industri og byggeri blandt kernekompetencerne i Persolit. Den danske energisektor med forsyningsvirksomhederne er blandt Persolits store kunder.

Konsortiet Lachenmeier-Persolit IS har efterhånden udført mange store projekter sammen, senest på DIN Forsyning i Esbjerg. Projektet går for Lachenmeier-Persolits vedkommende ud på at sørge for flis-forsyningen op til kedlen på fjernvarmeanlægget.

Processen starter med aflæsning af flisen i modtagebygningen, hvorfra den transporteres via transportbånd op til flis-sorteringsanlægget, der sigter flisen, inden den transporteres endeligt op til kedlen i toppen af anlægget.

Persolit har medtaget sit søsterselskab i Persolit-koncernen, DANPRO Steel Construction, som er underleverandør til projektet med stålkonstruktioner og ikke mindst montage af de store komponenter, som det fremgår af denne film.

Lachenmeier-Persolit sørger for den samlede teknik-leverance kombineret med en langsigtet og driftssikker løsning, hvor store mængder flis på daglig basis skal sikre energiforsyningen i Vestjylland.

DIN Forsyning fremstår med en fjernvarmeforsyning, der har en stærk grøn profil.