Spring til indhold

Energioptimering og CO2-besparelser

Döhler Denmark A/S er en international virksomhed, der fremstiller ingredienser baseret på plantebaserede næringsstoffer og naturprodukter. Döhler på Hestehaven i Odense har ved fremstillingsprocessen et stort energiforbrug fra naturgas, hvorfor ledelsen har sat sig for at få lavet en komplet gennemgang af de tekniske anlæg og installationer, både for at reducere energiforbruget, men også for at tage ansvar for klimapåvirkningerne og CO2-udslippet. Vedligeholdelsesleder Peter Hansen fra Döhler i Odense fortæller, at de har valgt at tage Persolit Entreprenørfirma med i at finde muligheder for energioptimeringer på deres tekniske anlæg. ”Vi har en ambition om at reducere vores energiforbrug betydeligt. Det skal give store reduktioner i CO2-udslip og væsentlige energibesparelser,” fortæller Peter Hansen. ”I et tæt samarbejde med vores energikonsulent og Persolit er det lykkes at identificere adskillige forbedringsmuligheder på vores tekniske anlæg, som vi nu har fået isoleret af Persolit. Allerede nu oplever vi en væsentlig reduktion af energitab fra anlægget. CO2 besparelsen er på ca. 100 tons pr. år og med en pay back på 15 måneder.”

Sektionsleder Palle Nielsen fra Persolit Entreprenørfirma fortæller, at Persolit har udviklet sit eget beregningsprogram, der hjælper kunden frem til både en besparelse i udledt CO2 og i absolutte kroner baseret på de valg, der træffes med tekniske isoleringsløsninger. ”Min erfaring gennem mange år i branchen er, at der ligger fortsat rigtig mange energiforbedringsmuligheder hos bl.a. industrivirksomhederne. F.eks. ventiler og samlinger på et anlæg er ofte oversete muligheder for at lave en optimal teknisk isolering ved hjælp af en pudeløsning eller en ventilkasse, der er let at demontere og genmontere efter behov.” Palle Nielsen forventer at få flere henvendelser fra kunder, der ligesom Döhler har spottet muligheden for at lave besparelser på energiforbruget og samtidig reducere CO2-udslippet til omgivelserne. ”Vi kommer gerne ud og gennemgår de tekniske installationer og kommer med forslag til, hvor der kan laves energioptimeringer med teknisk isolering. Vi leverer fuld dokumentation for den samlede energioptimering fra de isoleringsløsninger, som vi kommer med både omkring CO2-besparelse og økonomi.”

Persolit Entreprenørfirma A/S, der har hovedkontor i Munkebo og afdelinger 8 steder i Danmark, er en entreprenør- og byggevirksomhed, der leverer energieffektive løsninger til forskellige brancher – både inden for den private og offentlige sektor. Undersøgelser viser, at der gennem teknisk isolering af rør og forbindelser kan realiseres alene 5-10 % besparelse af 70 %-målene for Klimaplanen 2030.

Læs mere