Home |
Print
Hovedkontor · Persolit Entreprenørfirma A/S · Lindøalléen 103 · 5330 Munkebo · Tlf.: 6597 4450 · Fax: 6597 6780 · persolit@persolit.dk (fakturaer mailes til faktura@persolit.dk)
Job

Teknisk isolatør til Esbjerg

Vores afdeling i Esbjerg søger erfaren isolatør til forskellige isoleringsarbejder lokalt
såvel som udenbys og udenlands.

Der vil være mulighed for periodevise offshore-ture, hvorfor offshore erfaring vil være
en fordel, men ikke et krav.

Værkstedserfaring vil ligeledes være en fordel, da noget af arbejdet vil foregå på værkstedet.

Hvis det er noget for dig, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Kurt Ø. Hansen
på tlf.: 70200613 eller på koeh@persolit.dk.