Home |
Print
Hovedkontor · Persolit Entreprenørfirma A/S · Lindøalléen 103 · 5330 Munkebo · Tlf.: 6597 4450 · Fax: 6597 6780 · persolit@persolit.dk (fakturaer mailes til faktura@persolit.dk)
Firma

Miljøpolitik

Persolit Entreprenørfirma A/S er en miljøbevidst virksomhed med fokus på vores energiforbrug og de miljøpåvirkninger, vores produktion har på omgivelserne. Vi arbejder målrettet med miljøforbedringer, så Persolit fremadrettet kan reducere påvirkningerne såvel i det nære miljø som på det lidt større plan i det globale miljø.

Målsætningen for miljøområdet er baseret på følgende:
  • Vi motiverer vores medarbejdere til at være miljøbevidste.
  • Vi vil anvende miljøvenlige produkter.
  • Vi tilstræber at opnå en meget høj grad af kildesortering og anvender miljøvenlige bortskaffelsesfaciliteter for restprodukter og affald.
  • Vi er i løbende dialog med vores hovedleverandører om recycling af deres produkter.
  • Vi foretager løbende forbedringer på processer og materialer, således at energi- og ressourceforbrug medvirker til at miljøbelastningen minimeres.
  • Vi udvælger altid materialer og metoder under hensyntagen til den størst mulige effektivitet og mindst mulige miljøbelastning.
  • Vi overholder gældende miljølovgivning på såvel egne lokationer som hos kunder og på byggepladser.

På grund af stigende fokus på CO2 udledning og som følge heraf skærpede krav til isoleringstykkelser og dermed energitab, er isolering et marked i stærk udvikling i disse år.
Persolit varetager gennemførelse af energioptimeringsprojekter på rør- og beholderanlæg, herunder afklaring af mulige varmetabsbesparelser og dokumentation af disse for opnåelse af tilskud i relation til aftale mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne.

Læs mere under Miljødiplom.