Home |
Print
Hovedkontor · Persolit Entreprenørfirma A/S · Lindøalléen 103 · 5330 Munkebo · Tlf.: 6597 4450 · Fax: 6597 6780 · persolit@persolit.dk (fakturaer mailes til faktura@persolit.dk)
Firma
01/01

Miljødiplom

Hos Persolit Entreprenørfirma A/S arbejder vi målrettet med at nedbringe vores miljøpåvirkning og leve op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunder, medarbejdere og virksomheden.

Miljøledelse er en integreret del af vores ledelsessystem og vi arbejder aktivt og systematisk med vores miljøindsats. Vores miljøledelsessystem bygger på principperne, som også kendes fra de internationale miljøledelsessystemer ISO 14001 og EMAS.
Med udgangspunkt i vores miljøpolitik opstiller vi løbende nye miljømål og forpligter os til at arbejde med løbende forbedringer af miljøindsatsen.

Som en del af vores arbejde med miljøledelse, udarbejder vi hvert andet år en miljøredegørelse. I redegørelsen beskriver vi vores miljøforhold, vores miljøpolitik samt mål og handlingsplaner.
Miljøredegørelsen bliver uvildigt vurderet og godkendt af miljøsagsbehandlere på tværs af de fynske kommuner. Godkendes miljøredegørelsen modtager vi MiljøForum Fyns Miljødiplom.


Medlem af MiljøForum Fyn

Vi er medlem af MiljøForum Fyn; det privat-offentlige erhvervsnetværk for miljøledelse, grøn omstilling, ressourcer, CSR og bæredygtig forretningsudvikling inden for industri og byggeri. Her udvikler vi løbende vores viden og kompetencer inden for miljø, energi og samfundsansvar.
MiljøForum Fyn har medlemmer fra 120 private virksomheder og 9 fynske kommuner.Diplomet kan downloades <<her>>

Du kan læse vores miljøredegørelse <<her>>
 
Miljøvideo – Miljøredegørelse 2015 <<her>>

Miljøvideo – Miljøstyrelsen <<her>>