Home |
Print
Hovedkontor · Persolit Entreprenørfirma A/S · Lindøalléen 103 · 5330 Munkebo · Tlf.: 6597 4450 · Fax: 6597 6780 · persolit@persolit.dk (fakturaer mailes til faktura@persolit.dk)
Firma

Arbejdsmiljøpolitik

I Persolit er hver medarbejder en vigtig ressource. Med denne arbejdsmiljøpolitik ønskes et grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, så ingen medarbejdere bliver skadet eller syg på grund af deres arbejde.

Vi har specialiseret os i en lang række områder og produkter. Specialviden kræver dygtige og energiske medarbejdere der udfører opgaverne til kundernes fulde tilfredshed. Fra virksomhedens oprindelse, har det været velkendt, at et godt arbejdsmiljø har stor betydning for virksomhedens succes.

Intet arbejde er så vigtigt, at vi kan tillade, at det ikke udføres på en sikker måde. Når en situation ikke er sikker, kræves det af os alle, at vi stopper arbejdet omgående.

Alle ledere har ansvaret for at beskytte deres medarbejdere mod arbejdsulykker og arbejdsbetinget lidelser samt medvirke til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne. Vi fungerer dagligt som rollemodel for vores medarbejdere. Vi viser engagement, synligt lederskab og sørger for de nødvendige midler, ressourcer og uddannelse.

At arbejde hos Persolit giver mulighed for udvikling såvel personligt som fagligt, i et sikkert, sundt og motiverende miljø. Vi øger kontinuert medarbejdernes opmærksomhed, kompetencer og viden om sikkerhed og sundhed, der bidrager til at udvikle vores sikkerheds- og sundhedskultur. Alle i Persolit skal tage et personligt ansvar for at sikre et beskyttet, sikkert og sundt arbejdsmiljø for sig selv og sine kolleger.

Vores arbejdsmiljøledelsessystem har en systematisk og proaktiv tilgang til alle vores aktiviteter. Vi implementerer den bedste praksis og skaber løbende forbedringer ved at gøre alt for at undgå ulykker og arbejdsbetingede lidelser for derigennem at skabe sikre og sunde arbejdspladser.
Det omfatter:
  • Identificere og minimere sikkerhedsmæssige risici i den daglige planlægning og udførelse af arbejdsopgaver
  • Sikre tilstrækkelig og nødvendige tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, så alle medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • Foretage grundige årsagsanalyser af ulykker og tæt-på ulykker med henblik på at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger så arbejdsmiljøet forbedres ved at forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser
  • Substitution og minimering af brugen af farlige stoffer og materialer
  • Fastsættelse og opfølgning på relevante uddannelse og forståelse for sikre arbejdsrutiner
  • Overholdelse af relevante lovkrav og branchestandarder
  • Planlægning og opfølgning på arbejdsmiljøaktiviteter for at muliggøre løbende forbedring af vores arbejdsmiljøledelsessystem, sikkerheds- og sundhedskultur
  • Sikre at arbejdsmiljømæssige farer identificeres og elimineres i projekter fra design til udførelse af projektet

Vi opstiller minimumskrav for de underentreprenører som vi samarbejder med og sikrer at de efterlever kravene.