Home |
Print
Hovedkontor · Persolit Entreprenørfirma A/S · Lindøalléen 103 · 5330 Munkebo · Tlf.: 6597 4450 · Fax: 6597 6780 · persolit@persolit.dk (fakturaer mailes til faktura@persolit.dk)
Nyheder

03-12-2013

Persolit modtager Miljødiplom

I Persolit har vi stor fokus og interesse for arbejdet med miljøforbedringer.

Miljøforbedringerne skal sikre, at der fremadrettet er fokus på at reducere påvirkningerne i såvel det nære miljø som på det lidt større plan i det globale miljø.

I 2011 meldte vi os ind i Miljøforum Fyn med det formål, at styrke viden og indsatsen vedrørende miljøarbejdet i virksomheden.

Siden 2011 har vi arbejdet med udarbejdelsen af virksomhedens første Miljøredegørelse.

Miljøredegørelsen beskriver virksomhedens væsentligste miljøforhold og det arbejde, der er sat i værk for at reducere miljøpåvirkningerne. Dette omfatter bl.a.:

- opstillede mål for energireduktion
- skabe overblik over hvilke kemikalier, der anvendes i virksomheden
- affaldshåndtering
- egenkontrol på udvalgte produktionsområder

Med baggrund i dette medlemskab har vi nu udarbejdet vores første miljøredegørelse og d. 3. december 2013 blev diplomet overdraget af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard som et synligt bevis på, at Persolit arbejder bevidst og målrettet med miljøforbedringer.

Yderligere spørgsmål/kommentar vedrørende Miljøredegørelsen kan rettes til:

HQSE Manager
Lars Teil Hansen
lh@persolit.dk