Home |
Print
Hovedkontor · Persolit Entreprenørfirma A/S · Lindøalléen 103 · 5330 Munkebo · Tlf.: 6597 4450 · Fax: 6597 6780 · persolit@persolit.dk (fakturaer mailes til faktura@persolit.dk)
Nyheder
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10

02-11-2012

Projekt - Limfjordsbroen

Vi skaber adgang i højden.

Persolit har modtaget en ordre på udførelsen af stilladsarbejde til brug for overfladebehandling af stålkonstruktionerne under klapfagene på Limfjordsbroen.

Arbejdet forventes at vare fra august 2012 til november 2012. Omfanget af opgaven er flere hængestilladser under klapfaget (17,50m x 32,00m) som skal følge broen i op til 90 grader ved de forskellige åbninger døgnet rundt.

Udfordringen i opgaven er ikke kun, at stilladset hele tiden er i bevægelse, men også de meget strenge vægtbegrænsninger.

Stilladsarbejderne fra Persolits to afdelinger i Munkebo og Ålborg har udført opgaven med en kombineret aluminium-/ stålkonstruktion og afdækket stilladset mod såvel vejrlig som sikring mod utilsigtede udslip ved afrensning og overfladebehandling.

Restprodukter fra afrensning og overfladebehandlingen blev opsamlet ved hjælp af aluminiumskar og efterfølgende pumpet op i beholdere for senere korrekt miljømæssig bortskaffelse.